AljaHolten heeft de inhoud van zijn site met de grootst mogelijke zorg  
samengesteld,maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in
het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle
opzichten juist en volledig zijn.
Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of
anderszins verwezen wordt.
AljaHolten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en
juistheid van de gegeven informatie.
Verder aanvaardt AljaHolten geen aansprakelijkheid jegens degene die
inlogt op de website van AljaHolten.nl of anderszins van deze website gebruik
maakt voor schade die daaruit voor deze, uit welken hoofde dan ook mocht voortvloeien.

AANSPRAKELIJKHEID